Eyki

1-2 dages levering
14 dages fuld returret
Gratis fragt på alle ordrer

 

B2B Handelsbetingelser

 

1. Omfang

Enhver leverance af produkter fra EYKI Danmark sker i henhold til nedenstående salgs- og leverings-betingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt.
Købers angivelse af særlige vilkår i bestillingslisten/ordren m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre EYKI Danmark skriftligt har accepteret disse.

2. Aftaleindgåelser

Aftale om ordre sker enten skriftligt eller mundligt via direkte kontakt til EYKI Danmark.
EYKI Danmark forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.
EYKI Danmark tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

3. Ejendomsret

EYKI Danmark har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.
Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid.
Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør, m.v. fra leveringsdagen.

4. Betalingsbetingelser

Betaling for bestilte varer kan kun ske via bankoverførsel, ud fra fremsendte faktura.
Betalingen skal ske inden varerne fremsendes.
Efter nærmere aftale kan varerne afhentes og betaling ske kontant.
Alle priser en eksklusiv moms.

5. Priser

Alle priser er ekskl. moms.
Den endelige pris vil fremgå af EYKI Danmarks faktura, hvor prisen er tillagt den til enhver tid gældende moms, afgifter, eventuelle fragt og andre gebyrer.

6. Levering og Risiko

Levering sker til adressen angivet på fakturaen. Som udgangspunkt sender EYKI Danmark varerne samme dag, såfremt alle bestilte varer er på lager,
Ved udsolgte / manglende varer fremsendes dette fra leverandøren, og køber underrettes om forventet lerveringstidspunkt.
Såfremt varen leveres med Post Danmark, leverer EYKI Danmark i hele DK, med undtagelse af Grønland og Færøerne.
Ved brug af andre transportører leveres i hele Danmark, med undtagelse af ikke brofaste øer.
Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til EYKI Danmark umiddelbar efter.
Forsinkelse i forbindelse med levering giver ikke køber ret til at annullere handlen
Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

7. Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

Underretning
Køber er forpligtet til straks og senest dagen efter levering at foretage kontrol af varen samt at undersøge denne for eventuelle mangler.
Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren.
Konstaterer køber fejl og mangler, skal køber straks skriftligt reklamere til kontakt@eyki.dk med specifikation af den mangel, der gøres gældende.
Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende.

Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid.
Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør, m.v. fra leveringsdagen. EYKI Danmark har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

8. Sælgers ansvar

EYKI Danmark er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.
Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra levering, medmindre andet er skriftlig aftalt.
EYKI Danmark forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. EYKI Danmark kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter egen vurdering.

9. Fortrydelsesret

Erhvervskunder har ingen returret, medmindre andet er skriftlig aftalt.
I så fald har køber ret til at få returneret et beløb svarende til den af køber erlagte pris for varen, når EYKI Danmark har godkendt den returnerede vare.
Fragtomkostninger, forsikringer, gebyrer mv. returneres ikke.

10. Tvister

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret.
Enhver tvist, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten.